Main content

Reinier de Graaf implementeert functiedifferentiatie in hele kliniek

Nieuws

Het Reinier de Graaf Gasthuis is gestart met de implementatie van een nieuw verpleegkundig functiehuis voor alle verpleegafdelingen. In het nieuwe functiehuis wordt onderscheid gemaakt tussen mbo- en hbo- verpleegkundigen. Op 4 mei vond de kick-off plaats in het Delftse ziekenhuis.

Functiehuis

Het functiehuis is ontwikkeld op basis van de uitkomsten van 2,5 jaar proeftuin en een wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus School of Health Policy & Management naar de effecten van functiedifferentiatie. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat elke afdeling idealiter minimaal 30 procent aan hbo-opgeleide verpleegkundigen heeft om alle taken en verantwoordelijkheden te kunnen uitvoeren die bij de nieuwe functie van regieverpleegkundige horen. Daarom streeft Reinier de Graaf de komende jaren naar een mix van 70% mbo-verpleegkundigen en 30 procent hbo-verpleegkundigen.

Herstructurering verpleegkundige beroep

Yvonne Meijndert, manager Bureau Verpleegkundige Zaken van het Reinier de Graaf: "Het nieuwe functiehuis doet recht aan de verworven competenties, kennis en vaardigheden van zowel mbo- als hbo-verpleegkundigen. De functie van de mbo- opgeleide verpleegkundige blijft ongewijzigd. Van de hbo-verpleegkundigen wordt verwacht dat zij meer als regisseurs gaan werken binnen het gehele zorgproces en op het gebied van kwaliteitszorg, en daarnaast ook samen optrekken met medisch specialisten."

Met de implementatie van het functiehuis anticipeert het ziekenhuis op de herstructurering van het verpleegkundige beroep per 2020 in de Wet BIG II en bijbehorend register.

Kennisnet

Lees het hele verhaal in de Kennisnetgroep Functiedifferentiatie. Dit is de plek om nieuws, blogs en documenten te delen over alles wat met het dossier functiedifferentiatie te maken heeft. 

Functiedifferentiatie

Wil je meer informatie over Functiedifferentiatie? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over arbeidsmarkt