Main content

Registratie implantaten ziekenhuizen op schema

Nieuws

“De helft van de ziekenhuizen heeft de registratie van implantaten nog niet op orde”, meldt Skipr naar aanleiding van een bericht op de website van standaardisatie-organisatie GS1 Nederland. Dit is onjuist. Ziekenhuizen hebben namelijk tot het eind van 2019 de tijd om de aanlevering aan het Landelijk Implantaten Register (LIR) te realiseren en bevinden zich in de laatste fase van implementatie. Het jaar 2019 is een ingroei-jaar voor de aansluiting op de informatiestandaard van het Global Data Synchronisation Netwerk (GDSN).

Goed nieuws

Het nieuws dat al 50% van de ziekenhuizen op de GDSN is aangesloten, is dus goed nieuws. Bovendien blijkt uit een recente monitor dat het overgrote deel van de ziekenhuizen verwacht deze aanlevering per 1 januari 2020 rechtstreeks vanuit het EPD te kunnen laten plaatsvinden. Daarnaast bestaat een tijdelijke mogelijkheid om aanlevering via een webportaal te realiseren.

Meerdere partijen betrokken

Het bericht op de website van GS1 en op skipr.nl wekt ook de suggestie dat aanlevering aan het Landelijke Implantatenregister alleen afhangt van de inspanningen van de ziekenhuizen. En dat de enige randvoorwaarde voor die aanlevering de aansluiting op de GS1 Datasource Healthcare zou zijn. Ook dit is niet juist. Om het Landelijke Implantatenregister te kunnen vullen, dienen alle partijen die de afspraken hebben ondertekend hun bijdrage te leveren. Dit betekent dat naast VWS ook de leveranciers van medische hulpmiddelen én GS1 hun deel van het register moeten invullen. De ziekenhuizen zijn voor hun deel overigens voor een deel afhankelijk van de leveranciers van hun EPD- en ERP-systeem. Daarbij is de GS1 Datasource slechts een hulpmiddel in het totale implementatiepakket dat ziekenhuizen moeten toepassen voor wat betreft registreren en aanleveren van implantatengegevens.

GS1 heeft de informatie op hun website inmiddels aangepast.