Main content

Regelgeving NZa geen belemmering voor doorgebruik thuismedicatie in ziekenhuis

Nieuws

De regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vormt geen belemmering voor doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis. De NZa past hiervoor de maximumtarieven van dbc-zorgproducten in het gereguleerde segment passief aan, om daarmee dubbele bekostiging te voorkomen. Dat staat in het standpunt dat de NZa heeft ingenomen over de bekostiging van medisch specialistische zorg bij toepassing van ‘Doorgebruik thuismedicatie in het ziekenhuis’ (DGTM). 

Geen belemmeringen

Gebruikelijk is dat het ziekenhuis de medicatie verstrekt aan opgenomen patiënten. Bij DGTM neemt de patiënt bij een opname eigen thuismedicatie mee naar het ziekenhuis. Deze medicatie wordt tijdens de opname door gebruikt. De bekostiging ervan loopt via de prijs van het dbc-zorgproduct of via een add-on prestatie. Na de positieve ervaringen met DGTM in een pilot uit 2017 bij een zevental ziekenhuizen, is de verwachting dat doorgebruik vaker wordt toegepast.

Bekostiging

Om dubbele bekostiging te voorkomen, heeft de NZa opgenomen in de regelgeving voor 2019 dat het niet is toegestaan om van buiten de medisch-specialistische zorg bekostigde (ingekochte en gedeclareerde) geneesmiddelen te declareren ten laste van de medisch-specialistische zorg (NR/REG-1907a). Deze verschuiving van kosten van de tweedelijn naar de eerstelijn wordt op termijn verwerkt in de maximumtarieven in het gereguleerde segment, via het Kostprijsmodel. Voor dbc-zorgproducten in het vrije segment kunnen verzekeraars en ziekenhuizen zelf afspraken maken. 

NVZ positief over DGTM

De NVZ is positief over DGTM. Uit onderzoek in 2017 van het RadboudUMC bleek dat de implementatie van DGTM leidde tot een afname van aan spillage gerelateerde kosten. Daarnaast lijkt DGTM bij te dragen aan:

  • medicatieveiligheid, omdat de patiënt niet een ander geneesmiddel (-doosje) hoeft te krijgen;
  • een hogere patiënttevredenheid, en;
  • doelmatiger inzet van middelen en capaciteit. 

Naast het onderzoeksrapport hebben de onderzoekers ook een blauwdruk ontwikkeld die ziekenhuizen kunnen gebruiken bij het implementeren en borgen van doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis.

Positieve effecten

Vanwege deze positieve effecten zullen naar verwachting meer ziekenhuizen DGTM willen toepassen. Dat vraagt wel van deze ziekenhuizen dat zij hun organisatie en de betrokken professionals daar goed op toerusten. VWS onderzoekt momenteel samen met de andere veldpartijen welke onderwerpen landelijk moeten worden opgepakt om DGTM te ondersteunen. Met de resultaten van het onderzoek en de praktische aanbevelingen uit de blauwdruk, kunnen ziekenhuizen die dat wensen nu al aan de slag met het implementeren van het doorgebruiken van thuismedicatie.