Main content

Reactie NVZ op advies Sociaal-Economische Raad

Nieuws

De NVZ herkent zich in de hoofdlijnen van het rapport van de Social-Economische Raad (SER). Dit rapport bevestigt nog maar eens dat wij in de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om voldoende medewerkers voor de zorg te werven en behouden. Het moet voor professionals aantrekkelijk zijn in de zorg te werken en er moeten voldoende medewerkers zijn om zorg voor de patiënt te kunnen blijven leveren. 

Inzet NVZ

De NVZ zet zich hier in de komende jaren samen met de andere partners in de zorg graag voor in. Bijvoorbeeld door te werken aan goede loopbaanperspectieven, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en voldoende stageplekken. 

Extra loonruimte

De overheid kan volgens het SER-rapport helpen door onder andere te voorzien in extra loonruimte voor zorgmedewerkers en een kostendekkende vergoeding voor stageplekken. De NVZ bracht dit punt al eerder in een brief aan de formateur onder de aandacht van de politiek. Wij pleiten ervoor dat deze zaken worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord.