Main content

Programma Tijd voor Verbinding van start

Nieuws

Het programma Tijd voor Verbinding is gestart! Doelstelling van het programma is om landelijk te komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg. Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van 6 brancheorganisaties: NFU, NVZ, V&VN, FMS, ZKN en de Patiëntenfederatie. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie VWS.

Doel Tijd voor Verbinding

Doel van het programma is een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten ,om de zorggerelateerde schade verder terug te dringen en gezamenlijk te werken aan patiëntveiligheid. Dit gebeurt met specifieke aandacht voor de thema’s:

  • Antistollingszorg
  • Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis/zelfstandige klinieken
  • Het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt
  • Safety II en veiligheidsergonomie

Voorbereiding

Na ruim een jaar van voorbereiding is in begin 2020 de subsidie toegekend aan het programma en is een start gemaakt tijdens een van de meest roerige tijden die de Nederlandse gezondheidszorg ooit heeft meegemaakt; de COVID-19 pandemie. De eerdergenoemde thema’s  worden hierdoor zeker beïnvloed.

Het programma Tijd voor Verbinding stimuleert dat er verbindingen ontstaan tussen professionals, teams, ziekenhuizen en patiënten. Zodat ze van elkaar kunnen leren en samen kunnen innoveren en verbeteren, vanuit een bottom-up aanpak. Afhankelijk van hoe de COVID-19 pandemie zich verder ontwikkelt, start het programma gefaseerd verder op. Onderdeel van de eerste fase is de verdere bemensing van het programma waarbij op dit moment de eerste vacatures zijn uitgezet naar de functies van netwerkbouwers en veiligheidsadviseurs.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over patiëntveiligheid