Main content

Programma Tijd voor Verbinding stelt zich voor

Nieuws

Het programma Tijd voor Verbinding (TvV) wil de komende 4 jaar de mogelijk vermijdbare schade en sterfte in de medisch-specialistische zorg verder terugdringen. Dit moet bereikt worden vanuit het ‘leren van de praktijk’ (Safety-II-gedachtegoed). De programma-organisatie is klaar om aan de slag te gaan. De lancering van de website is het startpunt. 

De koepels in de medisch-specialistische zorg hebben in opdracht van het ministerie van VWS samen het patiëntveiligheidsprogramma Tijd voor Verbinding gestart. Aanleiding is de Nivel-monitor Zorggerelateerde Schade. Naast de NVZ zijn betrokken: 

 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN);
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS);
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN);
 • De Patiëntenfederatie. 


Om de ambitie te bereiken, richt het programma zich met name op 3 thema’s: 

 • Antistollingszorg;
 • Kwetsbare ouderen;
 • Het multidisciplinaire gesprek (tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt).
   

Het nieuwe veiligheidsdenken Safety II en veiligheidsergonomie zijn onderdeel van het programma en vormen de rode draad door de 3 thema’s. Gekoppeld aan het programma loopt vanuit ZonMW een onderzoeksprogramma naar Safety II. 

Verbindingen en samenwerkingsverbanden stimuleren en faciliteren

Het programma TvV stimuleert en faciliteert het ontstaan van verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch-specialistische zorg en patiënten om zo een volgende stap te zetten in het verbeteren van patiëntveiligheid. De programma-organisatie is erop toegerust om goede initiatieven en ontwikkelingen te ondersteunen, breed te delen en samen met de praktijk aan te houden. Afhankelijk van de benodigde verbeteringen per instelling, regio of zorgnetwerk, wordt de uitwerking specifiek afgestemd. Hierbij wordt rekening gehouden met de COVID-19-ontwikkelingen. 

Programmateam

Het programmateam bestaat uit 6 netwerkbouwers, 3 veiligheidsadviseurs en enkele ondersteunende functies. Daarnaast zijn voor de verschillende thema’s experts benoemd, bestaande uit zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen uit het veld. Het programmateam kan vanuit inhoudelijke kennis en kunde in de volle breedte ondersteunen, begeleiden en verbinden. 

Communicatiemiddelen als sleutelrol

De communicatiemiddelen van het programma spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling en uitvoering van de samenwerking, nauwe afstemming en verbinding tussen verschillende partijen en professionals binnen het programma. De website programmatvv.nl krijgt een interactief karakter en zal in de komende jaren een verzamelplaats worden van goede voorbeelden en praktische tools. 

Contact 

De komende periode zullen de netwerkbouwers contact zoeken met het veld. Je kunt ook direct contact opnemen:

 • Ben je werkzaam als zorgprofessional in een ziekenhuis of zelfstandige kliniek en wil je een voorbeeld over patiëntveiligheid uit de praktijk delen? 
 • Is het doel van het programma actueel in jouw organisatie of binnen jouw team en wil je daarover met ons in gesprek? 
 • Wil je meedenken over hoe we de patiëntveiligheid verder kunnen verbeteren? 
 • Wil je als patiënt je goede ervaringen of ideeën delen? 
   

Het programmateam is per email te bereiken of kijk op programmatvv.nl.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over Tijd voor Verbinding