Main content

Programma ‘Met spoed beschikbaar’ gelanceerd

Nieuws

Het programma 'Met spoed beschikbaar' helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Dit programma is voor de feestdagen gelanceerd met onder andere een website en factsheet. De NVZ ondersteunt dit programma. 

Relevante patiëntinformatie

In de spoedzorg zijn in korte tijd vaak meerdere zorgaanbieders betrokken. In veel gevallen gaat het om patiënten, soms met complexe aandoeningen, die voor deze zorgverleners onbekend zijn. Het is dan van levensbelang om over relevante patiëntinformatie te beschikken. Wat is de voorgeschiedenis van de patiënt? Welke chronische aandoeningen heeft iemand? Welke medicatie krijgt iemand al voorgeschreven?

Richtlijn gegevensuitwisseling

In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartenpost-ambulancevoorziening-afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. De richtlijn maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, waarin afspraken zijn gemaakt om de richtlijn uiterlijk februari 2023 te gebruiken in de zorgpraktijk.

Richtlijn versneld implementeren

Het programma Met spoed beschikbaar wil deze richtlijn versneld implementeren. Het heeft daarom als doel de uitwisseling van gegevens volgens deze richtlijn technisch mogelijk te maken, en ervoor te zorgen dat het merendeel van de zorgaanbieders er eind 2021 gebruik van maakt. Ook richt het zich op afspraken over verder gebruik en doorontwikkeling.

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg