Main content

Programma Digitale Zorg mikt op kwart minder fysieke polikliniekbezoeken eind 2021

Nieuws

Het NVZ-programma Digitale Zorg is van start gegaan. Het programma stimuleert en ondersteunt de transformatie van ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg. Met digitalisering kan zorg dichtbij de patiënt worden geleverd, zodat mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Ook maakt digitalisering de juiste informatie op de juiste plek mogelijk. Een datadriven cultuur en slim gebruik van data door beslisondersteunende modellen ondersteunt bovendien professionals en patiënten bij diagnostiek en behandeling.

Van fysieke poli naar digitale zorg

Het programma heeft een aantal concrete ambities. Een van de meest in het oog springende: 25% minder fysieke polikliniekbezoeken aan het einde van 2021 door inzet van digitale zorg, zoals beeldbellen en telemonitoring.

Masterclasses voor bestuurders

De pagina Digitale Zorg is gelanceerd én er komt een serie masterclasses voor bestuurders aan. Deze masterclasses, 8 in totaal, vinden plaats in het eerste halfjaar van 2021. In deze masterclass voor en door bestuurders nemen we hen mee in de digitaliseringsagenda. Theorie, ervaringen van bestuurders en inspirerende sprekers uit de buitenwereld komen aan bod. Bestuurders wisselen onderling kennis en ervaringen uit om te komen tot een lerend netwerk.

Samenwerking via NVZ Kennisnet

Kennis, tools en ervaring uitwisselen gebeurt ook binnen de Kennisnetgroep Digitale zorg, die nu openstaat voor NVZ-leden.

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg

Meer over digitalisering