Main content

Principeakkoord voor nieuwe AMS

Nieuws

De NVZ, Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten in dienstverband (AMS). De NVZ gaat haar leden raadplegen over het principeakkoord tijdens de ledenraadpleging van woensdag 24 maart.

Gezond en veilig werken

In de nieuwe AMS zijn de afspraken rond gezond en veilig werken verder verduidelijkt, zoals  de maximale arbeidsduur. Die was in de oude AMS maximaal 52 uur per week (inclusief diensten) met de ruimte om gemiddeld incidenteel uit te lopen naar 55 uur. Over die uitloop ontstond wel eens verwarring. Daarom is nu verduidelijkt dat 55 uur geen gemiddelde meer kan zijn, maar alleen een incidentele overschrijding. Voor een correcte naleving vraagt dit van de kant van de medisch specialisten transparantie over roosters en werkzaamheden. Daarnaast zijn de AMS-partijen een afbouwregeling voor diensten in de nacht overeengekomen voor medisch specialisten van 60 jaar en ouder. Verder worden diverse handreikingen ontwikkeld om bijvoorbeeld formatie, roostering en productie beter op elkaar af te stemmen.

Positionering

Behalve over gezond en veilig werken is ook de positionering van medisch specialisten verduidelijkt. Zo is de medeverantwoordelijkheid  van medisch specialisten voor de koers van de instelling verder aangescherpt. Verder zijn de afspraken over waarneming concreter gemaakt en is een waarneemvergoeding overeengekomen als de vakgroep waarneming langer dan een maand moet voortzetten. 
 

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.