Main content

Praktische registratiekaart als hulpmiddel bij openen DBC

Nieuws

De regels voor het (parallel) openen van een DBC worden vereenvoudigd per 2020. Er is een registratiekaart ontwikkeld die op een eenvoudige manier duidelijk maakt wanneer een DBC geopend mag worden. Medisch specialisten en andere zorgprofessionals kunnen zo aan het begin van het zorgproces al de afweging maken of er een nieuwe DBC gerechtvaardigd is. 

Vereenvoudigen regelgeving

De registratiekaart is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) als onderdeel van het gezamenlijke project ‘Vereenvoudigen regelgeving MSZ’. In samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is hard gewerkt om voorstellen te doen voor het vereenvoudigen van regels voor medisch specialistische zorg. De NZa heeft deze vereenvoudigingen overgenomen in de regelgeving voor 2020. 

Beslisboom

Op basis van deze nieuwe regels is deze registratiekaart ontwikkeld, waarmee een medisch specialist of een andere zorgprofessional aan het begin van het zorgtraject zelf kan bepalen of er wel of geen (nieuwe) DBC mag worden geopend. Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen in een beslisboom volgt er duidelijkheid. 

Over de achtergrond van deze wijzigingen is er informatie over het in kaart brengen van de impact.