Main content

Onderzoeksrapport Financiële effecten taakherschikking gepubliceerd

Nieuws

Minister Bruins heeft het onderzoeksrapport 'De financiële effecten van taakherschikking (Radboud 2019)' voorgelegd aan de Tweede Kamer. 

De belangrijkste bevindingen uit het rapport: 

  • De zichtbaarheid van de physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) in de ziekenhuizen is vergroot; 
  • De inzet van de PA en VS leiden niet tot extra (maatschappelijke) kosten; 
  • Er liggen nog kansen voor ziekenhuizen om taakherschikking beter neer te zetten: er is nog weinig ziekenhuisbreed beleid en weinig centrale communicatie over de inzet van PA en VS en bijbehorende bevoegdheden. En de interne kostprijssystematiek is nog niet optimaal ingeregeld. 

De resultaten van dit onderzoek steunen de minister om de komende jaren stevig in te blijven zetten op taakherschikking. 

Lees het rapport of de aanbiedingsbrief.

Meer over arbeidsmarkt