Main content

Onderzoek naar interventies herstel- en nazorg aanhoudende klachten na COVID-19

Nieuws

Universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en onderzoeksinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19. Zij werken in het onderzoek samen met eerstelijnszorgorganisaties. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag bij ZonMW is 9 november 2021, 14.00 uur.

Kennis genereren

Het doel van deze subsidieoproep is het genereren van dringend benodigde kennis over effectieve interventies herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19. Het gaat om:

  • Interventies waarbij sprake is van een interdisciplinaire en gecoördineerde behandelaanpak.
  • Interventies die aansluiten op de Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) Kennisagenda en/of vragen van COVID-19 patiënten(vertegenwoordigers) op het gebied van herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 (> 3 maanden na infectie).
  • Het evalueren en onderbouwen van de werkzaamheid (met relevante uitkomstmaten) van de inzet van de specifieke interventie.
  • Onderzoek waarbij COVID-19-patiënten actief betrokken worden.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet verbonden zijn aan een van de volgende instellingen:

  • In Nederland gevestigde academische ziekenhuizen
  • Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
  • Perifere ziekenhuizen en (geriatrische) revalidatie-instellingen
  • Universiteiten
  • Hogescholen
  • Onderzoeksinstellingen.


Kijk voor meer informatie en om aan te vragen op de website van ZonMw.
 

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over sectorontwikkeling