Main content

Onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19

Nieuws

ZonMW doet een subsidieoproep voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19. Doel is kennis genereren over aanhoudende klachten na COVID-19, de onderliggende pathofysiologie en de ontvangen herstel- en nazorg. Projectideeën kunnen tot 3 mei 2021, 14.00 uur worden ingediend.

Er wordt specifiek gekeken naar de aanhoudende klachten bij specifieke en kwetsbare groepen, zoals:

  • Ouderen;
  • Chronisch zieken;
  • Kinderen;
  • Mensen met een migratieachtergrond;
  • Mensen met een lage sociaaleconomische status, laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden. 
     

Projectideeën moeten zijn gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19 (nationaal en internationaal), aansluiten bij de zorgpraktijk en zoveel mogelijk gebruik maken van lopend onderzoek en cohorten. De inzet is dat het onderzoek tenminste tijdens het verloop van de pandemie en de nasleep daarvan implementeerbare resultaten oplevert.

Lees meer over de subsidieoproep (pdf).

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.