Main content

Onderzoek kosten medische vervolgopleidingen stap verder

Nieuws

De NZa heeft het vooronderzoek naar de kosten van medische vervolgopleidingen afgerond en opgetekend in het rapport ‘Opleiden is leuk’.

Vervolg kostenonderzoek

Nu het vooronderzoek is afgerond, start de NZa met een kostenonderzoek. In de stakeholderanalyse van het vooronderzoek zijn verschillende type stakeholders per opleiding geïdentificeerd, inclusief hun rol in de keten. In een klankbordgroep nemen partijen plaats die belangen hebben bij de resultaten van het onderzoek. De NVZ maakt deel uit van deze klankbordgroep.

Expertgroepen

De inhoudelijke vraagstukken stemt de NZa af met professionals in expertgroepen. De expertgroepen worden samengesteld in overleg met de klankbordgroep en kunnen wisselend van samenstelling zijn afhankelijk van de expertise. In de komende periode worden bijeenkomsten georganiseerd rond de 3 thema’s:

  • loon;
  • theorie en overhead, en;
  • praktijk.

De NVZ volgt het kostenonderzoek op de voet en onderhoudt nauwe banden met de opleidingsziekenhuizen.