Main content

Onderzoek besluitvorming aannemen en opleiden zorgprofessionals

Nieuws

Om eind dit jaar het ministerie van VWS en veldpartijen te kunnen adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor de beroepsgroepen physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en), wil het Capaciteitsorgaan graag weten hoeveel er in de toekomst nodig zijn. Om een antwoord te krijgen op deze vraag, is een digitale enquête ontwikkeld.

Verschillen

Uit de praktijk blijkt dat er grote verschillen zijn in de omvang en inzet van PA’s en VS’en in de verschillende zorgsettings. Ook de instroom in de opleidingen verschilt per branche. Het Capaciteitsorgaan wil graag weten hoe deze verschillen zijn ontstaan en wat de toekomstverwachtingen zijn. Zijn de verschillen vooral te verklaren aan de hand van veranderingen in beleid en bekostiging, arbeidsmarktproblemen? Of door degenen die zijn betrokken bij het besluitvormingsproces over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en? Om een goed advies te kunnen uitbrengen, heeft het Capaciteitsorgaan informatie nodig. Alleen dan kan het Capaciteitsorgaan een goed onderbouwd advies geven zodat er nu en in de toekomst voldoende opleidingsplaatsen zijn.

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren:

  • organisaties met een actief beleid voor het inzetten en/of opleiden van PA’s en/of VS’en;
  • organisaties die deze beroepen wel inzetten en/of opleiden en hier niet gericht op sturen, en;
  • organisaties die (bewust) geen PA’s en/of VS’en inzetten en/of opleiden.

Onderzoek

Wil je meewerken aan dit onderzoek? Vul de enquête dan in voor 2 augustus 2019. Het invullen duurt maximaal 20 minuten. 

Meer over arbeidsmarkt