Main content

Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen

Nieuws

De werknemersorganisaties hebben op 3 juni 2019 een nieuw bod van de NVZ voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen naast zich neergelegd.

Geen akkoord

De NVZ-delegatie heeft zich tot het uiterste ingespannen om tot een akkoord te komen, mede op basis van de input vanuit de leden tijdens de recente Ledenraadpleging en na consultatie van het NVZ Bestuur. Dat is helaas niet gelukt.

Eindbod

De NVZ-delegatie heeft vervolgens besloten het voorstel als eindbod aan te bieden aan de werknemers-organisaties en hen gevraagd hier uiterlijk op 24 juni 2019 op te reageren.

Pamflet

Download de laatste versie van het pamflet dat vorige week naar de lidinstellingen is verstuurd. In deze versie zijn de hoofdpunten van het aanbod van de NVZ samengevat en de aanpassingen uit het eindbod verwerkt.

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt