Main content

Ondanks corona sterk vertrouwen in Nederlandse ziekenhuizen

Nieuws
Ondanks corona sterk vertrouwen in Nederlandse ziekenhuizen

Patiënten die vanwege corona te maken hebben gehad met uitgestelde zorg, waarderen de ziekenhuizen nauwelijks lager dan andere patiënten: met een 7,8 ten opzichte van een 7,9. Dat is 1 van de resultaten uit het imago-onderzoek dat NVZ elke 2 jaar laat uitvoeren door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Dit jaar hebben meer dan 20.000 patiënten en consumenten de online vragenlijst ingevuld. 

Sterk imago

Nederlandse ziekenhuizen hebben een onverminderd sterk imago. Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan vertrouwen te hebben in de ziekenhuizen. Nederlanders geven in 2021 gemiddeld een 7,9 voor de ziekenhuizen waar ze zijn geweest als patiënt of bezoeker. Ook blijkt uit het onderzoek dat Nederlandse ziekenhuizen sinds 2017 vooruitgang hebben geboekt op alle imagofactoren zoals persoonlijk, kwaliteit, efficiency en facilitair.

Samen beslissen vergroot de tevredenheid

NVZ-leden hebben de ambitie om Samen beslissen vast onderdeel van het zorgproces te maken. Dat is belangrijk, want Samen beslissen vergroot de tevredenheid over het ziekenhuis en zorgt voor een gevoel van gehoord en gezien worden, zo blijkt uit dit onderzoek. Nederlanders vinden dat ziekenhuizen goed scoren op de persoonlijke bejegening van patiënten en bezoekers. Ten opzichte van 2017 hebben ziekenhuizen zich sterk ontwikkeld op het vlak ‘begrijpen en betrekken’ van de patiënt ontwikkeld.

Patiënt heeft nauwelijks andere beleving met digitale zorg

Steeds meer patiënten krijgen te maken met digitale zorg. Dit heeft veel voordelen. Patiënten hoeven bijvoorbeeld minder vaak naar het ziekenhuis. Daarnaast hebben ze meer eigen regie. De beleving van patiënten die te maken kregen met digitale zorg verschilt weinig met de beleving van patiënten die reguliere zorg ontvingen. Ze voelen zich net iets minder ‘gehoord en gezien’.

Goede kwaliteit van zorg

Op het gebied van kwaliteit staan ziekenhuizen er goed voor. Er wordt zeer positief gescoord op het gebied van deskundigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de zorg. Op het gebied van facilitaire zaken hebben ziekenhuizen een zeer goed imago. Men vindt ziekenhuizen schoon, netjes en veilig. Onder patiënten loopt het percentage zelfs op tot 80%. Hoewel ziekenhuizen zich sinds 2017 goed ontwikkeld hebben op efficiency, transparantie en innovatie en hier overwegend positief op scoren, lijken hier nog steeds de belangrijkste verbeterpunten te liggen.

Meer informatie?

Op nvz-zorgimago.nl staan de belangrijkste resultaten van het imago-onderzoek op een rij.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.