Main content

NZa stimuleert maatwerk en innovatie met facultatieve prestatie

Nieuws

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus ontstaan nieuwe samenwerkingen en wordt de zorg anders georganiseerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil deze innovaties vasthouden en stimuleren. Daarom stelt zij een zogeheten facultatieve prestatie beschikbaar. Hiermee kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg samen afspraken maken over maatwerk in de regio. Dit schrijft de NZa in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Revalidatie van coronapatiënten

Door de uitbraak van het coronavirus is de druk op de zorg groot. Naast goede zorg voor coronapatiënten is het belangrijk dat patiënten met andere gezondheidsproblemen ook geholpen worden om gezondheidsschade te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat er anders gewerkt zal worden dan voor de corona-uitbraak: er ontstaan bijvoorbeeld andersoortige zorgvragen rondom de revalidatie van coronapatiënten en er zullen andere behandeltrajecten doorlopen worden dan gebruikelijk.

Samenwerking stimuleren

De NZa wil goede initiatieven, zoals werken op afstand waar dat mogelijk is, vasthouden en nieuwe vormen van samenwerking stimuleren. De facultatieve prestatie biedt zorgverzekeraars en zorgaanbieders volop ruimte om deze en andere trajecten te kunnen bekostigen, aldus de zorgautoriteit.

Juiste zorg op de juiste plek

Bovendien wil de NZa via de facultatieve prestatie de juiste zorg op de juiste plek stimuleren. Met de facultatieve prestatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over nieuwe initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc’s. Een facultatieve prestatie biedt zo meer ruimte voor innovatie. Daarnaast geeft het zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer flexibiliteit die naar verwachting leidt tot betere zorg voor de patiënt.
 

Meer over JuMP