Main content

NVZ wil selectieve preventie opnemen in zorgverzekeringswet

Nieuws

Nederland krijgt de komende jaren door de vergrijzing onvermijdelijk te maken met een groeiende zorgvraag. De NVZ vraagt het nieuwe kabinet daarom selectieve preventie in de zorgverzekeringswet op te nemen. “De groeiende zorgvraag wordt dan beperkt omdat in veel gevallen mensen door preventie met één of meer risicoaandoeningen niet ziek worden”, aldus NVZ-voorzitter Ad Melkert.

Ziekenhuizen zijn een bron van kennis als het gaat om leefstijlinterventies. Zorgprofessionals kennen de risico’s van leefstijlen en weten daarom in veel gevallen ook welke maatregelen nodig waren geweest om de ziekte te voorkomen. Melkert: “Om een groeiende zorgvraag terug te dringen en de kwaliteit en zelfredzaamheid van mensen te verbeteren, is selectieve preventie echt noodzakelijk.” Selectieve preventie is gericht op groepen mensen met een verhoogd risico op ziekte. Daarop inzetten met aandacht en kennis op het juiste moment, loont. Ziekenhuizen kunnen hier regionaal een rol in vervullen. 

Lerend systeem

Er moet dus op een andere manier gekeken worden naar het begrip preventie. Melkert: “De betekenis van het woord moet opnieuw worden geladen. Ziekenhuizen, de eerste lijn en het sociaal domein hebben gezamenlijk zoveel kennis dat ze in samenwerking met huisartsen, gemeenten, GGD’en een lerend systeem kunnen opzetten. Daarom moet er ruimte komen voor onderzoek, experiment en advies enerzijds en kunnen anderzijds preventieprojecten worden opgezet die ziekten voorkomen. Ik zou graag zien dat dat dit wordt opgenomen in de zorgverzekeringswet.”

Ontschotting 

Voorwaarde is volgens Melkert dus wel dat er blijvend over de zorgdomeinen heen wordt samengewerkt. “Het sociaal domein kan worden benut als voorpost. Het sociale en medische domein bestaande uit de eerste, tweede lijn en GGD’en, zullen hierbij wel sterk moeten samenwerken. Op deze manier bereiken we een betere regionale organisatie voor preventie.”

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.