Main content

NVZ wil samenwerking in de regio verder stimuleren

Nieuws

De Tweede Kamer spreekt op 14 januari in een debat over de inrichting van het medisch zorglandschap. De NVZ vroeg in aanloop naar dit debat aan de Tweede Kamer in een brief (pdf) om de regionale samenwerking in het zorglandschap verder te stimuleren. Daarnaast pleit de NVZ ervoor digitale gegevensuitwisseling te versnellen en te zorgen voor een goede structurele regeling voor de inzage van medische gegevens bij spoedzorg. 

De afgelopen jaren zijn veel goede initiatieven ontstaan om de zorg voor de patiënt via regionale samenwerking te verbeteren. De NVZ brengt in haar brief aan de Tweede Kamer een aantal van deze projecten onder de aandacht. Zoals de regiosamenwerking Salland United: een regionaal transferpunt voor kwetsbare ouderen. Huisartsen kunnen daarheen bellen indien zij een (tijdelijk) bed voor een kwetsbare oudere zoeken. Dit zorgt ervoor dat ouderen sneller een bed ter beschikking hebben en huisartsen minder tijd kwijt zijn aan het regelen daarvan. 

Meerjarig en gericht op kwaliteitsuitkomsten

Succesvolle projecten ter verbetering van de zorg hebben doorgaans de gemeenschappelijke deler dat zij meerjarig en gericht op kwaliteitsuitkomsten zijn. De NVZ vraagt de Tweede Kamer deze projecten in de komende jaren verder aan te jagen en beleidsmaatregelen voor te bereiden die congruent gedrag en meerjarige samenwerking in de zorg verder stimuleren.

Inzage medische gegevens bij spoedzorg 

De NVZ vraagt daarnaast in een gezamenlijke brief (pdf) met andere organisaties aandacht voor de inzage van medische gegevens bij spoedzorg. Zorgverleners moeten bij spoedzorg relevante medische gegevens kunnen inzien van de patiënt. Inmiddels is toegang tot relevante patiëntgegevens bij spoedzorg via een tijdelijke corona opt-in mogelijk, maar alleen tijdens de coronacrisis. In de brief pleiten de organisaties in de zorg voor een structurele oplossing waarbij het mogelijk moet blijven dat patiënten bij spoedzorg ter plekke toestemming kunnen geven voor inzage in hun medische gegevens. Dat uiteraard met alle waarborgen van de bescherming van die medische gegevens. Voorafgaand aan het debat liet minister van Ark al in een brief weten hier volop mee bezig te zijn.

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.