Main content

NVZ vraagt steun aan Tweede Kamer voor toekomstbestendige acute zorg

Nieuws

​​​​​​De Tweede Kamer spreekt op 25 mei over acute zorg. Dit is een belangrijk onderwerp in de medisch-specialistische zorg. In aanloop naar dit debat vraagt de NVZ aan de Tweede Kamer in een brief (pdf) de acute zorg te ondersteunen. Dat kan op 3 manieren.

  1. Investeren in de zorgprofessionals
  2. De basisspoedzorg dicht bij de patiënt behouden
  3. De bekostiging op basis van beschikbaarheid organiseren

Spoedketen staat onder druk

Elke burger moet kunnen rekenen op de juiste zorg, van de juiste zorgverlener, zo snel als mogelijk en op de juiste plek. Maar de spoedzorgketen staat onder druk vanwege de toenemende acute zorgvraag en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. De NVZ steunt de insteek van het kabinet om de acute zorg toekomst bestendig in te richten met aandacht voor een goede samenwerking in de keten en de regio. 

Voldoende zorgprofessionals opleiden

De ziekenhuizen zijn hier met de partners al volop mee aan de slag. Hierbij gaat het onder meer om het opleiden van voldoende zorgprofessionals, het realiseren van een geautomatiseerde informatie-uitwisseling en meer samenwerking tussen of zelfs integratie van verschillende spoedzorgfuncties (bijvoorbeeld in de vorm van spoedpleinen).

Lees de brief van de NVZ aan de Tweede Kamer (pdf) of lees het interview met bestuurders Christianne Lennards en David Baden over acute zorg.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.