Main content

NVZ roept nieuwe regering op extra geld vrij te maken voor zorgprofessionals en digitalisering

Nieuws

De NVZ roept het nieuwe kabinet op extra geld vrij te maken voor de zorg, onder andere voor investeringen in de arbeidsmarkt, digitalisering en duurzaamheid. VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteerden op 15 december 2021 het coalitieakkoord voor de periode 2021-2025. De NVZ ziet uit naar een goede samenwerking met het nieuwe kabinet, maar mist tegelijkertijd een aantal belangrijke zaken. 

In het coalitieakkoord staan een aantal ambities die helpen om de zorg toekomstbestendig te maken. Denk aan de inzet op preventie, het verbeteren van de samenwerking met het sociaal domein en het doelmatig inkopen van dure geneesmiddelen. Toch worden een aantal essentiële zaken over het hoofd gezien, vindt de NVZ.

Ruimte voor zorgprofessionals

De grootste uitdaging in de komende kabinetsperiode is om bij een krimpend arbeidsaanbod en toenemende zorgvraag te voorzien in voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel. De NVZ steunt het advies van de SER om de loonachterstand bij de middengroepen in de zorg aan te pakken. In 2022 wordt daarvoor weliswaar een eerste stap gezet, maar de NVZ ziet het als een gemiste kans dat het nieuwe kabinet de volgende stap niet zet. Juist met het oog op het leveren van de inhaalzorg en het klaar staan tijdens de pandemie zijn extra investeringen in de arbeidsvoorwaarden door het nieuwe kabinet hier onmisbaar.

Kost gaat voor de baat uit

Het kabinet wil de groei van de zorgkosten op langere termijn remmen door stevige hervormingsprogramma’s. De NVZ is graag bereid met het kabinet mee te denken over de transities die nodig en wenselijk zijn in de zorg. Ook met het oog op de betaalbaarheid. Of dit haalbaar is, hangt in sterke mate af van het succes van de investeringen en acties in de komende jaren. De kost gaat voor de baat uit. De NVZ liet al eerder aan de formerende partijen weten te pleiten voor een forse investeringsagenda voor de zorg. Onder andere op het gebied van digitalisering en de verduurzaming van de ziekenhuissector moeten volgens de NVZ extra stappen worden gezet bovenop het zojuist gepresenteerde regeerakkoord.
 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.