Main content

NVZ pleit voor regionale flexibiliteit bij toekomstige organisatie acute zorg

Nieuws

De NVZ wil ruimte voor regionale flexibiliteit bij de toekomstige organisatie van de acute zorg. Het centraal formuleren van definities voor integrale spoedposten en spoedeisende hulplocaties staat hiermee op gespannen voet. De NVZ reageert gezamenlijk met de SAZ en STZ via een brief aan minister Van Ark (pdf) op de internetconsultatie houtskoolschets acute zorg.

De NVZ onderschrijft het belang van de discussie over kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid om de acute zorg toekomstbestendig te houden. Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met toenemende vergrijzing zal de druk op de acute keten de komende jaren verder doen toenemen. 

Oplossingen vanuit de regio

Een visie op de organisatie van de acute zorg moet een antwoord bieden op deze uitdagingen. In de huidige vorm lijkt de schets te bewegen naar een landelijke blauwdruk en centralisatie. En dat is ongewenst, zo reageert de NVZ in de brief aan de minister. In de praktijk is er een grote diversiteit in het acute zorglandschap, oplossingen moeten dan ook vanuit de regio vormgegeven worden.

Integrale spoedposten

VWS geeft in de houtskoolschets aan de locaties waar acute zorg verleend kan worden anders te willen inrichten en organiseren. Hierbij ziet VWS een belangrijke rol weggelegd voor de integrale spoedpost. De NVZ vindt het creëren van laagdrempelige spoedposten ter ondersteuning van de eerste lijn een goed idee, maar deze kunnen de spoedeisende hulpafdelingen van de ziekenhuizen niet vervangen. 

Kwaliteit, toegankelijkheid en bedrijfsvoering 

Grote aanpassingen in de acute zorg hebben volgens de NVZ ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering in het hele ziekenhuis. Het beleggen van een uitvoerend mandaat voor de acute zorg bij een commissaris of een ROAZ-voorzitter zoals wordt gesuggereerd, vindt de NVZ onverstandig, omdat een regionaal commissaris niet in staat is alle facetten goed in te schatten. De acute zorg moet daarom te allen tijde integraal worden bezien met het overige zorgaanbod in het ziekenhuis. Zo wordt de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid voor patiënten op een zo hoog mogelijk niveau gehouden. 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.