Main content

NVZ ondertekent landelijke agenda om zelfmoord te voorkomen

Nieuws

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tekende op 28 januari samen met tal van maatschappelijke organisaties, waaronder de NVZ, de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Hierin wordt samen opgetrokken om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor de komende 5 jaar een bedrag van €24 miljoen ter beschikking. 

De staatssecretaris en vertegenwoordigers van onder andere de Nederlandse GGZ, NVVP en Jeugdzorg Nederland tekenden de Landelijke Agenda tijdens een online talkshow. (tekst loopt door onder video)

Netwerkaanpak

113 Zelfmoordpreventie is de coördinator van de Landelijke Agenda en moedigt meer mensen, bedrijven en organisaties aan zich aan te sluiten. Door samen op te trekken wint zelfmoordpreventie aan slagkracht. Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfmoord is niet in beeld bij de zorg, waardoor acties breed in de maatschappij noodzakelijk zijn. Deelnemers in de Landelijke Agenda uit onder andere het onderwijs, de zorg en het sociaal economisch domein, verbinden zich aan verschillende activiteiten. Deze zijn gericht op het wegnemen van het taboe op zelfmoordgedachten, training om deze gedachten te adresseren, acties in de wijk, op school en samenwerking tussen naasten, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals. Centraal staan de doelgroepen jongeren, mannen van middelbare leeftijd en mensen die eerder een poging overleefden. 

Hoop en perspectief bieden nu belangrijk

Gemiddeld overlijden in Nederland 5 mensen per dag door zelfdoding. Hiermee wordt het leven van 250.000 nabestaanden diep geraakt. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging en 40 van hen moeten hiervoor worden behandeld op de spoedeisende hulp. De coronacrisis en de hierdoor ontstane recessie bieden grote reden tot zorg. Net als eerdere economische crises leidt deze pandemie mogelijk tot meer suïcides, omdat risicofactoren zoals sociaal isolement, depressie en eenzaamheid toenemen. Doel van de Landelijke Agenda is om mensen met zelfmoordgedachten sneller uit hun isolement te halen, te helpen en de weg vrij te maken voor perspectief en hoop.

Iedereen kan meehelpen

Uit onderzoek blijkt dat praten over gedachten aan zelfmoord levens kan redden. In de Landelijke Agenda wordt daarom ingezet op campagnes binnen en buiten de zorg om meer bewustwording te realiseren. Iedereen in Nederland wordt gestimuleerd het gesprek te voeren over dit moeilijke onderwerp. Eén van de middelen daartoe is de gratis online training suïcidepreventie op vraagmaar.nl. In een uur tijd leren deelnemers zelfmoordgedachten te signaleren, bespreekbaar te maken en te verwijzen naar hulp. 

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.