Main content

NVZ-leden aan de slag met Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Nieuws

NVZ-leden zijn afgelopen jaar voortvarend aan de slag gegaan met de Implementatieagenda van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Van de ruim 700 implementaties die dit jaar binnen 64 NVZ-ziekenhuizen zijn opgepakt, is bijna driekwart inmiddels gedeeltelijk of volledig geïmplementeerd. Dat blijkt uit de voortgangsrapportages van ZE&GG. 

ZE&GG van reguliere zorg

Doel van het programma ZE&GG is dat zorgevaluatie en gepast gebruik onderdeel worden van de reguliere zorg. Daarom werkt het programma samen met patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners, overheid en zorgverzekeraars samen aan een gemeenschappelijke manier van het evalueren van bestaande zorg. 

Evaluatie implementatieafspraken tussen NVZ en ZN

De successen en verbeterpunten van de implementatieafspraken tussen NVZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn in verschillende focusgroepen onderzocht. Zowel de zorgaanbieders als -verzekeraars zien de afspraken over Gepast Gebruik als een belangrijke stok achter de deur om onderwerpen op de werkvloer te implementeren. Dat de NVZ en het programma ZE&GG de gemaakte afspraken mogelijk maken, wordt door iedereen als nuttig ervaren. Lees meer op de website van ZE&GG.

ZE&GG bij EenVandaag

Op woensdag 29 december om 18.15 uur is er een reportage te zien bij EenVandaag over ZE&GG, gemaakt in het Zuyderland Ziekenhuis. Op dezelfde dag is er ook een radio-interview bij hetzelfde programma om 16.30 uur op NPO Radio 1. 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over sectorontwikkeling