Main content

NVZ en NFU: alle capaciteit nodig voor verwachte toestroom corona-patiënten

Nieuws

Op steeds meer plekken komen ziekenhuizen vol te liggen. Ziekenhuizen werken met man en macht om extra capaciteit en extra bedden te creëren. Vooral de IC-capaciteit wordt opgevoerd.

Gegevens beschikbare capaciteit delen

Een goede verdeling van patiënten over het land is heel belangrijk. Dat geldt niet alleen voor Brabantse patiënten. Ook andere regio’s komen onder druk te staan. Daarom is het belangrijk dat ziekenhuizen landelijk hun gegevens delen over de beschikbare bedden en IC-capaciteit om zo actief bij te dragen aan het beschikbaar maken van deze capaciteit voor patiënten die het nodig hebben. 

Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

De landelijke coördinatie van de beschikbare bedden en IC-capaciteit is deze week gestart met de inrichting van een coördinatiecentrum, onder aansturing van het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg). Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) matcht elke dag de vraag naar (IC-)bedden met de beschikbare capaciteit in het land. Dagelijks wordt een enorme logistieke operatie uitgevoerd om patiënten daadwerkelijk te verplaatsen van het ene naar het andere ziekenhuis. Er zijn inmiddels honderden patiënten verhuisd.

Maximale opschaling

Ziekenhuizen en umc’s doen er alles aan om het aantal bedden en de beschikbare IC-capaciteit verder uit te breiden en maximaal op te schalen voor de behandeling van coronapatiënten en de overige (semi-) acute zorg. Zo worden veel verkoever-afdelingen ingericht om coronapatiënten te kunnen behandelen. De NVZ en de NFU juichen dat van harte toe en roepen alle betrokkenen op om te blijven zoeken naar additionele mogelijkheden. We hebben alle capaciteit hard nodig om de komende dagen de verwachte toestroom aan patiënten het hoofd te kunnen bieden. 

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.