Main content

NVZ dringt ook voor 2022 aan op coronasteun

Nieuws

De huidige pandemie leidt in alle hevigheid tot afschaling van zorg, overbelasting van professionals, oplopende wachtlijsten en sturing van patiëntenstromen. Zonder ondersteunend beleid leidt de coronapandemie ook tot grote financiële risico’s voor ziekenhuizen in 2022. De NVZ heeft daarom in een brief (pdf) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gevraagd om de ziekenhuizen te ondersteunen en de continuïteit van de zorginstellingen veilig te stellen.

Hierbij gaat het concreet om:

  1. Ruimte geven aan verzekeraars  om collectieve afspraken te maken;
  2. De catastroferegeling verlengen;
  3. De zorgbehoefte vooropstellen en de volumedoelstelling uit het hoofdlijnenakkoord niet als beperkende factor vooropstellen.

Lees de brief (pdf).

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.