Main content

NVZ deelt belangrijkste financiële kengetallen

Nieuws
NVZ deelt belangrijkste financiële kengetallen

In berichtgeving op Skipr wordt de suggestie gewekt dat de NVZ niet transparant wil zijn over een aantal financiële kengetallen. Dat berust echter op een misverstand. De NVZ hecht zeer aan transparantie. Veel informatie over wat wij doen voor en met onze leden is te vinden op onze website.

Jaarrekening

Jaarlijks legt de NVZ financiële verantwoording aan haar leden af over de inzet van mensen en middelen. Dat gebeurt standaard in mei, na het opmaken van de jaarrekening en controle door de accountant.

Jaarbudget

Hieronder treft u een aantal belangrijke kengetallen aan die te maken hebben met de inzet van onze mensen en middelen in het afgelopen jaar.

Kengetallen 2019:
•    Jaarbudget van € 12,4 miljoen, waarvan € 9,3 miljoen aan contributieopbrengsten van de leden.
•    De NVZ heeft 98 leden bestaande uit algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, zoals audiologische centra, kankercentra, revalidatie- en dialysecentra en radiotherapeutische instituten.
•    Aantal fte: 57,9.