Main content

Nieuwe website over digitale gegevensuitwisseling live

Nieuws

Zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg vinden voortaan informatie over het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg op de nieuwe website. De website is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit meldt het Informatieberaad Zorg.

Zorgaanbieders

Het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg werkt aan een nieuwe wet: de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze wet gaat zorgaanbieders stapsgewijs verplichten om medische gegevens elektronisch met elkaar uit te wisselen. Op de nieuwe site vind je onder meer uitleg over het wetsvoorstel en informatie over normering en certificering. Ook staan er op de site inspirerende verhalen uit de praktijk waarin zorgprofessionals hun ervaringen delen over gegevensuitwisseling. Binnenkort vind je er ook informatie over andere programma’s zoals Digitale Toegang.

Informatieberaad Zorg

Alle sectoren in de zorg zijn bezig om elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken. In overleg met het zorgveld - via het Informatieberaad Zorg - is bepaald welke gegevensuitwisselingen als eerste in aanmerking kunnen komen voor de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze gegevensuitwisselingen zijn opgenomen in de eerste editie van de zogeheten Roadmap.
 

Meer over digitalisering