Main content

Nieuwe versie gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Nieuws

De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) wordt gebruikt in samenwerking tussen zorgaanbieders. Het waarborgt een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Deze gedragscode is nu aangepast. De nieuwe versie bevat geen nieuwe regels, maar is aangepast aan onder andere de AVG. 

Veilige omgang medische gegevens

De gedragscode Egiz bevordert een veilige omgang met medische gegevens door duidelijkheid te geven over  bestaande wet- en regelgeving rond gegevensuitwisseling, privacy en het medisch beroepsheim. Het helpt zorgaanbieders, zoals (huis)artsen, apothekers, ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld bij het geven van een goede invulling aan de patiëntenrechten rond informatieverstrekking en toestemming bij het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens. Zo is hierin opgenomen voor welke vorm van elektronische gegevensuitwisseling wel uitdrukkelijk toestemming (opt-in) van de patiënt gevraagd moet worden (bijvoorbeeld voor het LSP) en voor welke niet. Daarnaast geeft de gedragscode duidelijkheid over  de beveiliging van patiëntgegevens en verheldering van verantwoordelijkheden. 

Samenwerking

De gedragscode Egiz is een resultaat van samenwerking tussen de volgende organisaties:

 • KNMG en federatiepartners
 • NVZ
 • Ineen
 • KNMP en regio-organisaties SIGRA (voorheen EZDA)
 • Zorgring NHN
 • Sleutelnet
 • RSO Haaglanden
 • Zorgnet Oost (voorheen IZIT)
 • RZCC
 • REN West-Brabant
 • GERRIT

Download de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) op de pagina Veiligheid van informatie.

Meer over digitalisering