Main content

Nieuwe tool Goede Zorg Proef Je helpt medewerkers gezond te kiezen

Nieuws

Hoe verleid je ziekenhuizen en zorginstellingen met een gezond voedingsaanbod? Om hierbij te helpen, heeft het project Goede Zorg Proef Je (GZPJ), van de Alliantie Voeding in de Zorg, het Stappenplan naar een gezonder (personeels)restaurant (pdf) ontwikkeld. Doel: het personeelsrestaurant gezonder en duurzamer maken.

Gezondere keuzes makkelijker gemaakt

Een gezonde eetomgeving voor medewerkers is een belangrijke stap naar een gezond ziekenhuis. In een gezond personeelsrestaurant worden gezondere keuzes vooropgesteld en makkelijker gemaakt, zonder de ongezondere keuzes weg te nemen. 

Richtlijn Eetomgevingen toepassen

De tool neemt je stapsgewijs mee bij het toepassen van de Richtlijn Eetomgevingen. Het stappenplan is ontwikkeld op basis van expertmeetings, feedback bij seminars, kwalitatief onderzoek, een pilot in Ziekenhuis Gelderse Vallei en met ondersteuning van kennispartner het Voedingscentrum.  

Verleiding van de eetomgeving

“Veel voedingskeuzes maken we minder weloverwogen dan we denken,” vertelt Liesbeth Velema, projectmanager eetomgevingen bij het Voedingscentrum. “Vaak gaat dit automatisch: je reageert op externe prikkels, zoals het zien van lekker eten of een aantrekkelijke aanbieding. Hierdoor word je in een eetomgeving met veel ongezond aanbod verleid om ongezonde keuzes te maken. De aanwezigheid van meer gezond eten kan juist stimuleren om gezonde keuzes te maken. We weten dat mensen daarin graag ondersteund worden.”

Stappenplan om voorbeelden in te zien

Dijklander ziekenhuis is al lang betrokken bij het project Goede Zorg Proef Je en sinds december 2020 bij de werkgroep voor het stappenplan. “Ik wist wat er moest gebeuren, maar miste een handleiding, een samenvatting van alle stappen en voorbeelden van andere ziekenhuizen,” vertelt Christel Kerssens, projectleider Horeca & Services. “Bij Dijklander gebruiken wij nu het stappenplan om voorbeelden in te zien en als toetsing in onze verandertrajecten.”

Handleiding voor nieuwe medewerkers

In 2020 is Ziekenhuis Gelderse Vallei aan de slag gegaan met een pilot binnen het personeelsrestaurant. Samen met GZPJ nemen zij stappen om het assortiment aan te passen zodat het in juni 2022 volledig voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum. Astrid de Jong, teamleider afdeling Voeding & Horeca in Ziekenhuis Gelderse Vallei, was ook lid van de werkgroep. “Op basis van deze ervaringen konden wij helpen met het ontwikkelen van het stappenplan. Nu gebruiken wij het als handleiding voor nieuwe medewerkers binnen het facilitair team.”

4 Fases

Het stappenplan bestaat uit 4 fases:

  • Fase 1: Huidige situatie in kaart brengen. Dit wordt gedaan aan de hand van de Checklist Richtlijn Eetomgevingen. Om het gezonder personeelsrestaurant beleidsmatig in te bedden, moet er voldoende draagvlak zijn bij de raad van bestuur. Hiervoor is een heldere visie op voeding (pdf) nodig.
  • Fase 2: Planning. Restaurantmedewerkers worden tijdens deze fase meegenomen in het verandertraject. Zij worden ambassadeur gemaakt van gezonde voeding.
  • Fase 3: Implementatie. In deze fase worden veranderingen in het productaanbod uitgevoerd. Denk aan gratis fruitwater voor alle medewerkers.
  • Fase 4: Borging. Tijdens deze laatste fase komen er tips aan bod om de veranderingen te behouden. Belangrijk is om gedurende het hele project de Raad van Bestuur op de hoogte te houden: dit verhoogt de borging van het project. Tot slot volgt er nog een procesevaluatie, waarbij je kunt nagaan of de fases op de juiste manier en naar verwachting zijn uitgevoerd.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of jouw ziekenhuis of zorginstelling aanmelden voor Goede Zorg Proef je? Stuur een mail naar projectcoördinator Leonie Horne: hornel@zgv.nl. Daarnaast is er een revalidatienetwerk met momenteel 10 revalidatie-instellingen en sluiten er ook GGZ- en GRZ-instellingen aan bij Goede Zorg Proef Je. Interesse of vragen? Mail projectmedewerker Laura Zantman: zantmanl@zgv.nl.

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.