Main content

Nieuwe ronde Subsidieregeling veelbelovende zorg

Nieuws

De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is weer gestart. Projectideeën kun je indienen van donderdag 27 juni tot dinsdag 27 augustus 2019 vóór 14.00 uur.

Tijdelijke financiering veelbelovende zorg

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar zijn voor patiënten via opname in het basispakket. De ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg’ voorziet daarin. Via de regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend zijn, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed omdat de behandeling nog niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Met de regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Voor deze ronde is € 29 miljoen beschikbaar. Het Zorginstituut voert de regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Onderstaande informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut:

  • de regeling;
  • de procedure, en;
  • een link naar ProjectNet, het indieningssysteem van ZonMw

In de infographic ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg’ vind je een compact overzicht van de procedure.

NVZ blij met regeling

De subsidieregeling veelbelovende zorg is per 1 februari 2019 in werking getreden en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'. De NVZ is blij dat de minister hiermee een verbeterde regeling voor innovaties heeft geïntroduceerd.

Consultatie nieuwe regeling

De NVZ is nauw betrokken geweest bij de consultatie voor de nieuwe regeling. Zij heeft met VWS en het Zorginstituut intensief overleg gehad over het oplossen van ervaren knelpunten van de oude regeling voorwaardelijke toelating. De nieuwe regeling is simpeler, sneller en aantrekkelijker in vergelijking met het oude instrument. De tijd van indienen tot toekennen (of afwijzen) subsidie is verkort én de juridische last is verkleind.

Innovatiepotentieel

Binnen de algemene ziekenhuizen en categorale instellingen is veel innovatiepotentieel aanwezig. De NVZ verwacht dat de nieuwe regeling een goede stimulans geeft om voorstellen in te dienen.