Main content

Nieuwe ronde subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

Nieuws

De periode voor het indienen van projectideeën voor de subsidieregeling veelbelovende zorg is gestart. Het doel van de regeling is veelbelovende zorg sneller beschikbaar stellen voor patiënten.

Subsidieregeling veelbelovende zorg

Via de subsidieregeling veelbelovende zorg is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend zijn, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed omdat de behandeling nog niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. De subsidieregeling is per 1 februari 2019 in werking getreden en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'. Binnen de algemene ziekenhuizen en categorale instellingen is veel innovatiepotentieel aanwezig. De NVZ hoopt dat de nieuwe regeling een goede stimulans geeft om voorstellen in te dienen.

Zorginstituut

Projectideeën kunnen worden ingediend tot en met dinsdag 7 april 2020 vóór 14:00 uur. Meer informatie staat de website van het Zorginstituut. Daar staat ook hoe een projectidee moet worden ingediend.