Main content

Nieuwe ronde subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

Nieuws

De periode voor het indienen van projectideeën bij de subsidieregeling veelbelovende zorg is weer gestart. Projectideeën kun je indienen tot en met dinsdag 22 september 2020 vóór 14:00 uur bij het Zorginstituut Nederland.

Subsidieregeling veelbelovende zorg

Veelbelovende zorg moet sneller beschikbaar zijn voor patiënten via opname in het basispakket. De Subsidieregeling veelbelovende zorg voorziet daarin. Via de regeling is het mogelijk tijdelijk financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend zijn, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de behandeling nog niet voldoet aan het wettelijke criterium stand van de wetenschap en praktijk.

Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode (maximaal 6 jaar) onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit van de nieuwe zorg ten opzichte van de standaard of gebruikelijke zorg.

Criteria indienen projectidee

Actuele informatie over het indienen van een projectidee.

- Instructies voor het opstellen van een projectidee: zie het aanmeldformulier. Let op: er zijn kleine wijzigingen in de opzet ten opzichte van vorige ronde.

  • Aanvullende informatie op de website van Zorginstituut:

- Actuele informatie over de Subsidieregeling veelbelovende zorg, en;

- Procedure en werkwijze veelbelovende zorg, en;

- Infographic subsidieregeling veelbelovende zorg.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met team veelbelovende zorg via veelbelovendezorg@zinl.nl.

De subsidieregeling veelbelovende zorg is in werking getreden sinds 1 februari 2019 en vervangt de oude regeling Voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Binnen de algemene ziekenhuizen en categorale instellingen is veel innovatiepotentieel aanwezig. De NVZ hoopt  dat de nieuwe regeling een goede stimulans geeft om voorstellen in te dienen.

Projectidee indienen?

Heb je projectideeën die je gaat indienen, dan horen wij dat graag. Ook wil de NVZ graag weten of de vernieuwde regeling in de behoefte voorziet. Je kunt hierover een e-mail sturen, of bellen met Harrie Kemna, tel 06 24 66 29 93.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.