Main content

Nieuwe ronde Subsidieregeling veelbelovende zorg 2022

Nieuws

Een nieuwe ronde van de Subsidieregeling veelbelovende zorg opent op 1 februari 2022. Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket. Een projectidee indienen kan vanaf dan tot en met 5 april, 14.00 uur.

Relatief dure zorg die effectief lijkt

Zorginstituut Nederland voert de Subsidieregeling veelbelovende zorg uit samen met ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Jaarlijks is maximaal €69 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Maar deze zorg wordt niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. 

Financiering ontbreekt

Het onderzoek naar de effectiviteit komt door het ontbreken van de financiering van de zorg niet van de grond, met als gevolg dat potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereikt. Met de financiële steun via de Subsidieregeling veelbelovende zorg kunnen behandelaren het benodigde onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van bestaande behandelingen wel uitvoeren. Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes en wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in de Subsidieregeling veelbelovende zorg. 

Lees meer over de Subsidieregeling veelbelovende zorg en bekijk het tijdspad van de subsidierondes op de website van het Zorginstituut.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.