Main content

Nieuwe aanvraagronde subsidieregeling veelbelovende zorg 

Nieuws

De Subsidieregeling veelbelovende zorg is opnieuw opengesteld voor het indienen van projectideeën. Doel van de subsidieregeling is bevorderen dat veelbelovende zorg sneller beschikbaar komt voor patiënten via het basispakket. De deadline voor het indienen van een projectidee van deze ronde is dinsdag 6 april 2021 vóór 14:00 uur. 

Onderzoek doen naar veelbelovende nieuwe behandelingen, genees- of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Binnen de Subsidieregeling veelbelovende zorg wordt onderzoek gefinancierd dat de effectiviteit van een nieuwe zorgbehandeling aantoont, in vergelijking met de standaardbehandeling. De regeling trad op 1 februari 2019 in. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) voert de subsidieregeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Standpunt binnen 6 maanden

De Subsidieregeling veelbelovende zorg financiert zowel de zorg- als onderzoekskosten. Op basis van het wetenschappelijk bewijs neemt het Zorginstituut aan het eind van het onderzoekstraject binnen 6 maanden een standpunt in of de onderzochte zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en daarmee verzekerde zorg is. In 2020 kregen 5 onderzoeksprojecten voor veelbelovende zorg de eerste subsidiebedragen, variërend van €650.000 tot €30 miljoen.

Heb je vragen over de regeling? Kijk op de site van het Zorginstituut of neem per e-mail contact op met het team veelbelovende zorg van het Zorginstituut en ZonMw.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.