Main content

Nieuw Model Toelatingsovereenkomst ziekenhuis-verloskundige

Nieuws

De Model Toelatingsovereenkomst (MTO) ziekenhuis-verloskundige (pdf) is geactualiseerd. In 2015 ontwikkelden de NVZ en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) de MTO ziekenhuis-verloskundige en stelden het beschikbaar aan hun leden. Van dit model is in de praktijk veelvuldig gebruiktgemaakt. Het College Perinatale Zorg (CPZ) en de Federatie Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) hebben een belangrijke bijdrage en ondersteuning geleverd aan de totstandkoming van deze herziene MTO. 

Aanleiding

Nieuwe wetgeving en standaarden zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) vormen de aanleiding voor een herziening van de MTO. Maar ook de doorontwikkeling van Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en het ontstaan van Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s) in meerdere regio’s zijn belangrijke ontwikkelingen die nu in de nieuwe MTO zijn opgenomen. Tot slot zijn praktijkervaringen vanuit het werkveld vertaald naar deze toelatingsovereenkomst.

Toepassing

Ook voor de nieuwe MTO geldt dat het om een modelregeling gaat die naar wens door de ziekenhuizen en betrokken verloskundigen op maat kan worden aangepast. Vanaf de publicatiedatum (d.d. 7 december 2021) kan de MTO door alle ziekenhuizen en verloskundigen worden gebruikt om invulling te geven aan hun samenwerkingsafspraken. De NVZ en KNOV hopen met deze nieuwe MTO hun leden te faciliteren en te ondersteunen in de dagelijkse praktijk van de verloskunde.

Bekijk de nieuw versie van de MTO (pdf) of bekijk de toelichting bij het model (pdf).

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.