Main content

Nationaal debat Datadilemma’s in de zorg

Nieuws

De ambitie om met de inzet van data de zorg te optimaliseren, is veelbelovend. Ondanks de nieuwe mogelijkheden die al deze data ons brengen, ontstaan er ook ethische dilemma's rondom eigenaarschap en gebruiksrecht. Op het nationaal debat over datadilemma’s in de zorg op 28 november in Eindhoven, geven topsprekers vanuit diverse invalshoeken hun visie over dit onderwerp.

Basisprincipes datagebruik

De Raden van Bestuur van de Sint Maartenskliniek en het Máxima MC willen samen met de overheid, leveranciers, patiëntvertegenwoordigers, ziekenhuizen en artsenverenigingen het nationaal debat starten en met elkaar een aantal basisprincipes opstellen over datagebruik. Dit debat dient als startpunt om uiteindelijk in 2020 een convenant te overhandigen aan het ministerie van VWS. 

Doelgroep

De primaire doelgroep van deze dag zijn: Raden van Bestuur, directie en C(M)IO's van ziekenhuizen en overige zorginstellingen in care en cure. Voor patiëntenverenigingen, overheid (tweede kamerleden met het thema datagebruik in de zorg in hun portfolio), directie van industrie en private partijen en voor wetenschappers gericht op het thema, is dit nationaal debat ook interessant. 

Er wordt een toegangsbeleid gehanteerd om de juiste doelgroep bij elkaar te brengen. Na inschrijving wordt gekeken of je tot de doelgroep behoort.

Meer informatie & inschrijven kan op datadilemmas.nl.

Meer over digitalisering