Main content

Monitor Veranderaanpak Uitkomstgerichte Zorg

Nieuws

Het Programma Uitkomstgerichte Zorg wil meer inzicht creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt écht toe doen. Daarnaast wil het programma stimuleren dat die inzichten worden gebruikt om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren. Patiënt en zorgverlener kunnen deze inzichten gebruiken om samen te beslissen over een behandeling en een behandeling te kiezen die het beste aansluit op de wensen van de patiënt. Met behulp van antwoorden op onder andere deze vragen: ‘Welke behandeling geeft de beste uitkomst?’, ‘Wat zijn de voor- en nadelen?’ en ‘Wat past bij mij als patiënt en waar kan ik die behandeling het beste krijgen?’ Ook kunnen zorgprofessionals de uitkomsten van zorg gebruiken om van elkaar te leren en zo de zorg te verbeteren. 

Veranderaanpak

De veranderaanpak is het overkoepelende onderdeel binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg en zorgt ervoor dat de resultaten vanuit het programma hun weg vinden in de praktijk. We willen zoveel mogelijk instellingen binnen de medisch-specialistische zorg informeren en inspireren over uitkomstgerichte zorg en ondersteunen om ermee aan de slag te gaan. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) coördineert dit onderdeel.

Doelgroepen veranderaanpak 

De primaire doelgroep van de veranderaanpak bestaat uit zorgprofessionals bij instellingen binnen de medisch-specialistische zorg. De secundaire doelgroep bestaat uit andere professionals die zich bezighouden met kwaliteit van zorg (beleidsadviseurs, management, communicatie) werkzaam bij instellingen binnen de medisch-specialistische zorg of patiënt-vertegenwoordigende organisaties. 

Vragenlijst 

Om inzicht te krijgen in hoeverre de veranderaanpak erin slaagt om deze doelgroepen te informeren over uitkomstgerichte zorg, te inspireren en te ondersteunen om ermee aan de slag te gaan, verzoeken we u een aantal vragen te beantwoorden. De vragenlijst bestaat uit maximaal 24 vragen. Invullen duurt maximaal 10 minuten, dit kan tot en met 29 september 2022. We gebruiken de data alleen voor de monitoring van de veranderaanpak. Hartelijk dank voor uw deelname! 

Vul hier de vragenlijst Veranderaanpak Uitkomstgerichte zorg in.

Waardegedreven zorg

Wil je meer informatie over Waardegedreven zorg? Word dan lid van de werkgroep Waardegedreven zorg op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over waardegedreven zorg