Main content

Monitor Digitale zorg online

Nieuws

De Monitor Digitale zorg is beschikbaar. Met deze monitor kunnen NVZ-ziekenhuizen in een besloten omgeving zien waar ze staan als het gaat om het aanbieden van digitale zorg aan patiënten.

Digitale zorg

De NVZ heeft als ambitie dat er eind dit jaar 25% minder fysieke polikliniekbezoeken plaatsvinden door de inzet van digitale zorg. Digitalisering brengt zorg dichtbij de patiënt, zodat mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Zo draagt digitale zorg bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Het NVZ-programma Digitale Zorg stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen bij het realiseren van deze ambitie. Deze monitor is daar onderdeel van. 

Voortgang vergelijken

De monitor is in opdracht van het Programma Digitale zorg ontwikkeld door Dutch Hospital Data (DHD) en is gebaseerd op gegevens van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Via de monitor kan een ziekenhuis inzien welk aandeel van de consulten digitaal is gevoerd, en dit aandeel vergelijken met andere ziekenhuizen (zowel met NVZ-totaal, als met algemene of topklinische ziekenhuizen). Daarnaast is het mogelijk om het aandeel digitale consulten uit te splitsen naar onder andere het type digitaal consult (zoals beeldbellen en telemonitoring), diagnosegroep en specialisme.

Factsheet Digitale zorg

De monitor is uitsluitend toegankelijk voor NVZ-leden. Het NVZ-Programma Digitale zorg publiceert 3 keer per jaar een openbare factsheet (pdf), met dezelfde gegevens op geaggregeerd niveau. De factsheet laat onder meer zien wat het aandeel van digitale zorg is binnen de poliklinische consulten en welke percentages van ziekenhuizen beeldbellen en telemonitoring aanbieden.

De NVZ-Monitor Digitale zorg wordt via een besloten online omgeving van DHD beschikbaar gesteld. De lokaal beheerder van elk ziekenhuis beheert deze toegangsrechten en kan gebruikers toegang verlenen. 
 

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg