Main content

Minder regeldruk in medisch specialistische zorg na 3 jaar Ontregel de Zorg

Nieuws

Hoe minder onnodig papierwerk en regels, hoe meer aandacht en tijd er naar de patiënt kan. Dat is het idee achter Ontregel de Zorg. De afgelopen 3 jaar hebben de partijen van Ontregel de zorg, waaronder de NVZ, met elkaar hard gewerkt aan het ontregelen van de medisch specialistische zorg: zorgverleners, zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, gemeenten, VWS en vele anderen. Ook de komende tijd blijven de organisaties zich inzetten voor het verminderen van de regeldruk in de zorg.

Alle betrokken partijen bij het actieplan voor de Medisch Specialistische Zorg zijn het erover eens: regels en registraties moeten passend zijn. Want met de veelzijdigheid en de complexe zorg van het medisch specialisme komt ook veel informatieoverdracht. Die veroorzaakt regeldruk wanneer de zorgverlener het vastleggen van gegevens als te veel of onnodig ervaart, zoals dubbele registraties. Download de factsheet medisch specialistische zorg (pdf).

Actiepunten

Van de 28 actiepunten zijn er inmiddels 14 afgerond. De NVZ hield zich actief bezig met de volgende punten:


Naast de NVZ zijn de volgende organisaties betrokken:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS);
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN);
  • Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU);
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • Patiëntenfederatie;
  • Zorginstituut;
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) i.o.;
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Loop je ergens tegenaan wat beter of anders kan? Neem contact op met Ontregel de Zorg.

In een videoboodschap op LinkedIn blikt minister Van Ark terug op de resultaten van de afgelopen periode en doet ze de oproep om onnodige bureaucratie te blijven melden, in de eigen organisatie en als dat nodig is ook bij het ministerie van VWS. 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over arbeidsmarkt