Main content

Mijlpaal voor Digitale zorg: 265.000 medische termen vertaald naar het Nederlands 

Nieuws

In het streven naar Eenheid van Taal bij de uitwisseling van zorginformatie is een belangrijke mijlpaal bereikt: er zijn maar liefst 265.000 medische termen uit het internationale medische terminologiestelsel SNOMED vertaald naar het Nederlands. Zorgverleners kunnen daardoor in hun eigen vaktaal zorginformatie vastleggen en hergebruiken.

Eén betekenis

De term Eenheid van Taal staat voor het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een medisch begrip. Eenheid van Taal is een belangrijke voorwaarde om de doelen van het NVZ-programma Digitale zorg op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling en datagedreven zorg mogelijk te maken. Daarom nam de NVZ deel aan het overleg met alle betrokken partijen bij dit omvangrijke project.

Datagedreven innovaties

De internationale standaard SNOMED is gekoppeld aan standaarden die we in Nederland gebruiken, zoals de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus en NHG-tabellen. SNOMED legt ook verbanden tussen medische begrippen. Dit biedt mogelijkheden voor datagedreven innovaties, zoals beslisondersteuning of Artificial Intelligence. 

Zorgportalen

Bij de vertaling zijn ook patiëntvriendelijke termen toegevoegd. Die zorgen ervoor dat ook de patiënt begrijpt wat in het medisch dossier staat. Dit verbetert de communicatie tussen zorgverleners onderling en patiënten, bijvoorbeeld in zorgportalen. De vertaling van SNOMED in het Nederlands wordt uitgevoerd door Nictiz in opdracht van het ministerie van VWS. Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg. 

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg