Main content

MEV 2020 leidt tot stijgende prijsindexcijfers

Nieuws

De prijsindexcijfers, in beginsel gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), zijn belangrijk voor de omvang van financiële kaders, voor tarieven en prijzen. Deze zijn namelijk bepalend voor het bedrag dat aan het macrokader wordt toegevoerd om hiervoor te compenseren, en het percentage waarmee de tarieven van het gereguleerd segment door de NZa worden verhoogd. Op de pagina Prijsindexcijfers vind je de meest actuele cijfers voor de prijsindexen voor de Medisch Specialistische Zorg.

Het CPB actualiseert 4 keer per jaar haar ramingen. De ramingen in het Centraal Economisch Plan (maart) en de Macro-economische verkenning (september) zijn uitgebreid. In de juni- en decemberraming wordt slechts de raming van de contractloonmutatie geactualiseerd.

De prijsindexcijfers worden vastgesteld door het ministerie van VWS en door de NVZ op de website gepubliceerd. Ook de NZa publiceert jaarlijks op haar website een prijsindex voor personele kosten (ova). Voor de contractering (t) is dit cijfer echter onvoldoende bruikbaar omdat deze is gebaseerd op het CEP (t-1) en daarna, in tegenstelling tot onderstaande prijsindex, niet meer periodiek wordt geactualiseerd.