Main content

Met Zorginspirator zetten zorgpartijen in op behoud personeel

Nieuws

Werknemers en werkgevers in de zorg hebben op 12 februari Zorginspirator.nl gelanceerd, een online carrièreplatform voor professionals die aan de slag willen met hun toekomst in de zorg. Met het platform willen de initiatiefnemers bijdragen aan het behoud van personeel in de zorgsector.

Zorginspirator is een initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties verenigd in de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS, StAG en StAZ, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Werken in de zorgsector

Met behulp van actuele data en slimme algoritmen krijgen professionals op Zorginspirator.nl inzicht in hun loopbaanmogelijkheden. Op basis van hun opleiding, interesses, talenten en werkervaring krijgen ze in beeld welke functies binnen handbereik liggen en welke opleidingspaden mogelijk zijn. Ook kunnen ze zien hoe hun eigen functie in de toekomst verandert, waarbij rekening is gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties. Door professionals inzicht te bieden in hun carrièrekansen in de sector, is de kans groter dat ze geïnspireerd blijven werken in de zorgsector, is het idee. 

Zorgprofessionals maken de toekomst

“Het is een veelzijdig instrument dat ook werkgevers belangrijke inzichten kan geven”, zegt Sabine Scheer, programmamanager van het NVZ-programma Zorgprofessionals maken de toekomst/zorgprofessionals-maken-de-toekomst-zmt (ZMT!) en bestuurslid bij de StAZ. “Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, trainingen en toekomstfuncties. En het is fantastisch dat medewerkers hierbij zelf de regie kunnen nemen en zich actief kunnen richten op hun loopbaanontwikkeling. Zo heb je een mooie basis om het gesprek met elkaar te voeren.”

Medewerkers behouden

Ook de werknemersorganisaties zijn enthousiast. “Opleiden en ontwikkelen is een belangrijke wens van medewerkers. De mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen is van groot belang om medewerkers te behouden voor de zorgsector,” aldus Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn.

Zij-instromers in de zorg

Zorginspirator is er voor alle medewerkers die in de zorgsector werken. Zowel in zorgverlenende en medische beroepen, als in ondersteunende functies als ICT en administratie. Professionals met een registratie in een beroepsregister kunnen in de tool ook hun werkervaring, opleiding, bevoegdheden en bekwaamheden bijhouden. Daarnaast is het een geschikt middel voor herintreders en zij-instromers in de zorg om zich te oriënteren.

ZMT!

Zorginspirator sluit goed aan op de ambities van ZMT!, het programma waarmee de ziekenhuizen en de NVZ een stevige impuls geven aan de huidige arbeidsmarkt voor de ziekenhuisbranche. Dat gebeurt onder meer door het versterken van samenwerking en initiatieven op het gebied van instroom en behoud van personeel.