Main content

Meer digitale zorg dan vorig jaar

Nieuws

Zowel het aantal beeldbelconsulten als het aantal telemonitoringverrichtingen ligt in de eerste 2 kwartalen van 2021 flink boven het kwartaalgemiddelde van 2020. Dat blijkt uit de Factsheet Digitale Zorg (pdf) die het programma Digitale Zorg van de NVZ 3 keer per jaar publiceert. De inzet van digitale zorg is in het tweede kwartaal van 2021 wel iets teruggelopen in vergelijking met het kwartaal ervoor. 

Het aantal telemonitoringverrichtingen stijgt verder door. Onder digitale zorg worden naast beeldbellen en telemonitoring ook teledermatologie, schriftelijke consulten en bellen verstaan.

Daling beeldbellen door inhaaleffect

Het aandeel beeldbelconsulten is in Q2 lager dan in Q1. Navraag bij ziekenhuizen laat zien dat er bij beeldbelconsulten mogelijk sprake is van een ‘inhaaleffect’ van fysieke zorg. Patiënten die als gevolg van de coronacrisis geen fysieke afspraak konden of wilden maken, kwamen vermoedelijk in het tweede kwartaal weer voor een consult naar het ziekenhuis. De cijfers laten verder zien dat beeldbellen van alle leeftijden is: 11% van de patiënten is 70 jaar of ouder.

Leren van elkaar 

Naast de Factsheet biedt de NVZ haar leden ook inzicht in de inzet van digitale zorg met een Monitor Digitale zorg. Deze monitor was al vanaf medio juli beschikbaar voor alle ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de NVZ op basis van anonieme gegevens: namen van ziekenhuizen waren niet zichtbaar. Met ingang van 28 oktober 2021 verandert dat in een monitor-op-naam. Daarin kunnen uitsluitend deelnemende ziekenhuizen per ziekenhuis bekijken welk aandeel van digitale zorg ingezet wordt, per specialisme, diagnosegroep en leeftijdsgroep. Deze informatie is bedoeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. In welk ziekenhuis is bijvoorbeeld al ervaring aanwezig met telemonitoring binnen een specifiek specialisme? De monitor geeft hier antwoord op. 

Programma Digitale zorg

Het programma Digitale zorg van de NVZ heeft als ambitie om te komen tot 25% minder fysieke polibezoeken met digitale zorg. Het programma ondersteunt en stimuleert ziekenhuizen bij het realiseren van deze ambitie, onder meer met de Factsheet (pdf) en de Monitor Digitale zorg.

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg