Main content

Meer aandacht voor gezonde voeding in ziekenhuizen

Nieuws

De aandacht voor gezond eten en drinken voor patiënten in ziekenhuizen neemt toe. Dat blijkt uit een enquête over het voedingsaanbod in de zorg, vanuit het project Goede Zorg Proef Je.

Van alle ziekenhuizen vulden 52 de enquête in. Van de deelnemende locaties heeft 90% een visie op een gezond voedingsaanbod voor patiënten. Voor medewerkers en bezoekers is dat ongeveer de helft. Veel instellingen willen hun visie actualiseren of werken aan een optimalisatie van het voedingsaanbod, blijkt uit de enquête.

Toolkit met factsheet Gezonder Voedingsaanbod

Dit najaar verschijnt een factsheet Gezonder Voedingsaanbod, die onderdeel wordt van de toolkit. De toolkit is gericht op goede voeding in de zorg en zal onder andere ook een stappenplan bevatten om de voeding voor patiënten, medewerkers en bezoekers gezonder te maken.

Passend aanbod voor patiënten

Bijna alle ziekenhuizen, 94%, baseren het voedingsconcept voor patiënten op de Richtlijnen Goede Voeding. Voor patiënten met risico op ondervoeding of specifieke diëten hebben alle ziekenhuizen een passend aanbod. Van de deelnemende ziekenhuislocaties hanteert 92% richtlijnen voor de voedingswaarde van tussendoortjes, wat aansluit op het voorkomen en behandelen van ondervoeding.  

Maaltijden volgens Richtlijnen Goede Voeding 

In vrijwel alle ziekenhuislocaties zijn verschillende afdelingen betrokken bij de afstemming van het assortiment, zoals de afdelingen diëtetiek en facilitaire dienst. In driekwart van de ziekenhuislocaties wordt ook met cateraars en koks gesproken over maaltijden volgens de Richtlijnen Goede Voeding. 

Gezonde voeding voor medewerkers

Als het gaat om goede voeding in de zorg, gaat de meeste aandacht uit naar eten en drinken voor patiënten, zo blijkt uit de enquête. De werkgroep Personeelsrestaurant stimuleert en ondersteunt initiatieven om het voedingsaanbod voor medewerkers en bezoekers te verbeteren. De eerste ervaringen hiermee in Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Voedingsziekenhuis, zijn positief. Zo wordt hier veel gebruikgemaakt van de gratis watertappunten en worden er bewuste en gezonde keuzes aangeboden. 

Goede Voeding en Nationaal Preventieakkoord

Goede voeding in de zorg is een van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord, dat in 2018 is ondertekend door het ministerie van VWS en 70 partijen. Het project Goede Zorg Proef Je is een samenwerking van Alliantie Voeding in de Zorg en de NVZ. De expertise van onder meer Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Voedingscentrum, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de Stuurgroep Ondervoeding wordt ingezet in het project. Vanuit het project wordt al met meerdere ziekenhuizen samengewerkt. 

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.