Main content

Meer aandacht nodig voor voeding en preventie in ziekenhuizen

Nieuws

Voeding is een belangrijk onderdeel bij behandeling, genezing en herstel van ziekte. Ziekenhuizen kunnen daar een grotere rol in gaan spelen, vindt staatsecretaris Paul Blokhuis. Waar het rookvrij maken van een ziekenhuisomgeving vaak al slaagt, heeft het omvormen naar een gezond voedingsaanbod meer voeten in de aarde. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is hét Voedingsziekenhuis en daarmee een voorbeeld voor andere ziekenhuizen. 

Bij het NVZ-netwerkdiner in maart werd besproken welke rol de tweede lijn kan spelen bij preventie en leefstijladvies. Staatssecretaris Blokhuis ziet goede initiatieven ontstaan. "Het is hoopgevend dat de sector heeft afgesproken dat in 2030 alle ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod hebben voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Maar liever hebben we dat natuurlijk nog eerder voor elkaar." De Alliantie Voeding in de Zorg is partner in het Nationaal Preventieakkoord om de transitie naar een gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen en andere zorginstellingen aan te jagen.

Meer bewustzijn invloed leefstijl op gezondheid

Het bewustzijn over de invloed van leefstijl op de gezondheid is door corona groter geworden. “Preventie is belangrijk”, zegt Mirjam van ’t Veld, voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. “Een ziekenhuis is in eerste instantie bedoeld om patiënten te genezen, maar er komt een enorme golf patiënten, bijvoorbeeld met hart- en vaatproblemen en diabetes, op ons af als we nu geen actie ondernemen. Daarom hoop ik dat ziekenhuizen de stap van ziekenhuis naar gezondheidshuis kunnen maken.”

Steun van Raad van Bestuur 

Daarvoor is het belangrijk dat preventiebeleid breed wordt gedragen binnen de muren van het ziekenhuis. "Erin geloven, ervoor staan en het uitdragen", zegt van ’t Veld. "Het belangrijkste is dat de raad van bestuur er zelf volledig achter staat. Alleen dan kunnen ze binnen de organisatie uitstralen dat het belangrijk is. Vervolgens moet je mensen vrijmaken die ermee bezig zijn en ambassadeurs kweken voor je beleid." 

Samenwerking van belang

Samenwerken is belangrijk. "Ziekenhuisbestuurders moeten de lokale sociale kaart goed kennen en een verbinding leggen met andere partijen om doelgroepen heen", meent Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate en hoogleraar kwaliteitsmanagement en zorgtechnologie aan de Universiteit Twente. "Samen kunnen we veel bereiken." Niet roken, veel bewegen, voldoende slapen en gezond eten zijn de pijlers voor een gezonder leven. Informatie en lef is de kern om dat te bereiken. Ziekenhuisbestuurders kunnen en moeten hier een voortrekkersrol in nemen.

Alliantie Voeding in de Zorg werkt samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aan het realiseren van een gezond voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers in Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het project Goede Zorg Proef Je wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees het hele artikel gebaseerd op 3 interviews. 

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.