Main content

Medische Service Centra: kansen en knelpunten voor grootschalige zorg thuis

Nieuws

Medische Service Centra kunnen een belangrijke rol spelen bij de opschaling van digitale oplossingen in de zorg, zoals telemonitoring. Daardoor kunnen ze bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de medisch-specialistische zorg. Dat blijkt uit een verkenning die in opdracht van de NVZ en Zorgverzekeraars Nederland is uitgevoerd door Deloitte.

Uitdagingen

Er zijn nog wel uitdagingen. Om optimaal vruchten te plukken van Medische Service Centra is onder andere aandacht nodig voor de veranderkundige, technologische en operationele aspecten. 

Zorg thuis

Medische Service Centra leveren diensten waardoor patiënten met digitale ondersteuning zoveel mogelijk zorg thuis ontvangen. Patiënten maken bijvoorbeeld gebruik van een app waarin ze dagelijks een aantal gegevens invullen, zoals gewicht en bloeddruk. Die gegevens worden in de gaten gehouden door medewerkers van het Medisch Service Centrum. Als medewerkers afwijkende waardes signaleren kunnen zij actie ondernemen. Zoals (beeld)bellen met de patiënt, de behandelaar inschakelen of een patiënt verzoeken naar het ziekenhuis te komen.

Contouren

Met deze verkenning zijn de eerste contouren geschetst vanuit het perspectief van medisch-specialistische zorg, maar het gehele zorgecosysteem is hierbij nodig. Deze verkenning nodigt uit tot verdere verdieping en verfijning, gezamenlijk in het brede zorgecosysteem.

Lees het hele artikel over de verkenning.

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.