Main content

Máxima Medisch Centrum koploper medicatie VIPP

Nieuws

Máxima Medisch Centrum (MMC) is het eerste ziekenhuis in Nederland dat binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle doelstellingen op het gebied van medicatie heeft behaald. Dit betekent dat er niet meer gefaxt wordt maar dat recepten digitaal naar de apotheek verstuurd worden. Recepten hoeven niet te worden overgetypt en de patiënt krijgt gelijk per e-mail een bericht. Hiermee worden fouten voorkomen. 

Apotheken

Cardioloog Ruud Spee legt uit: ‘Voorheen moest ik een recept uitprinten, ondertekenen en in het bakje leggen van de secretaresse, waarna zij het aan de apotheek kon faxen. Dankzij de mogelijkheid om digitaal herhaalrecepten voor te schrijven, kan ik het recept direct naar de apotheek sturen en ontvangt de patiënt per mail een melding. Zo kunnen we de patiënt sneller helpen en hebben we minder administratieve last op de polikliniek. Het is jammer dat nog niet alle apotheken in de regio zijn aangesloten’, aldus Spee. Een collectief van 8 apotheken is namelijk vanwege een gezamenlijk technisch probleem niet in staat om aan te sluiten en kan om die reden nog geen digitale recepten ontvangen.  

Duppen

Al sinds 2014 is het voor patiënten van MMC mogelijk om via patiëntenportaal MijnMMC te duppen. Zij kunnen dus hun medische gegevens online in te zien. Op het gebied van medicatie biedt het patiëntenportaal de nodige toegevoegde waarde. De patiënt kan in MijnMMC namelijk een overzicht terugvinden van welke medicatie sinds het laatste bezoek aan het ziekenhuis staat geregistreerd. Voor deze medicatie kan de patiënt via het portaal een herhaalrecept aanvragen, dat digitaal kan worden voorgeschreven. 

Digitalisering

Ook buiten het portaal is aandacht voor digitalisering, wat de medicatieveiligheid ten goede komt. Dankzij het Landelijk Schakelpunt (LSP) is van circa 80% van de patiënten in de regio Eindhoven en De Kempen terug te vinden welke medicatie aan hen is verstrekt. Als een patiënt bij Máxima Medisch Centrum onder behandeling komt, is de actuele medicatie eenvoudig door de arts te bekijken. Internist Ronald Erdtsieck maakt bij ongeveer de helft van zijn consulten gebruik van deze functionaliteit. ‘Het grote voordeel vind ik dat ik op het medicatie overzicht kan zien wat bijvoorbeeld de huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis heeft voorgeschreven. Als de patiënt het dan heeft over ‘dat witte pilletje’ dat ik niet zelf heb voorgeschreven, dan kan ik op het medicatie overzicht terugvinden welk voorschrift dit betreft. Voorheen hadden we niet zomaar toegang tot deze informatie.’  

Toets door auditor 

Een onafhankelijke auditor heeft de toets voor VIPP-doel B1 afgenomen en bevestigd dat deze positief is afgerond. Landelijk nemen 66 ziekenhuizen en 35 overige zorginstellingen deel aan dit door de overheid gesubsidieerde programma, dat bestaat uit doelstellingen op het gebied van medicatieveiligheid en informatie-uitwisseling. Dankzij het programma kunnen zorgorganisaties als MMC extra stappen zetten om de patiënt meer regie te geven over de eigen gezondheid. Zo heeft de patiënt laagdrempelig toegang tot bijvoorbeeld uitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens.  

MMC werkt de komende periode verder aan het verbeteren van digitale informatievoorziening, waardoor patiënten zich steeds beter kunnen voorbereiden op het gesprek met de arts en in grotere mate zelf een rol spelen in het behandeltraject. Kijk op de website mijnmmc.nl voor meer informatie over het patiëntenportaal. 

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over de dupp-campagne