Main content

Máxima MC als tweede ziekenhuis klaar met VIPP

Nieuws

Máxima MC heeft binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle modules behaald. Dit maakt het ziekenhuis bekend op 1 juli 2019. Hiermee zijn zij de tweede VIPP-deelnemer die alle modules hebben behaald waarvoor zij zich inschreven.

MijnMMC 

Al sinds 2014 is het voor patiënten van Máxima MC mogelijk om via patiëntenportaal MijnMMC hun medische gegevens online in te zien. "We voldeden al voor de start van VIPP grotendeels aan module A1, het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan de patiënt, en hebben binnen VIPP ingezet op de modules A2 en A3. En dit versneld, met een deadline niet eind dit jaar, maar 30 juni 2019 . Eerder dit jaar waren we het eerste ziekenhuis in Nederland dat de B-doelstellingen behaalde op het gebied van medicatie. En met trots kunnen we bekendmaken dat Máxima MC nu ook als eerste ziekenhuis versneld voldoet aan VIPP A2 mét extra stap A3", aldus Tamara Duarte, programmamanager VIPP binnen Máxima MC.

Digitale beschikbaarheid

Binnen module A2 lag de focus op het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens via MijnMMC, waardoor de patiënt beter zicht heeft op de eigen gezondheidssituatie. En de gegevens desgewenst kan delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Tijdens de audit werd onder andere getoetst op de volgende punten:

  • de download-mogelijkheid van de Basisgegevensset Zorg (BgZ);
  • correspondentie;
  • beveiligd inloggen met DigiD, en;
  • inzage in implantaten.

Ook werd bekeken of Máxima MC voldoet aan de norm van minimaal 10% gebruik van het portaal door patiënten. Aangezien op dit moment circa 20% van de patiënten gebruikmaakt van MijnMMC, werd hieraan ruimschoots voldaan.

Meer dan kijken

Volgens de normen van VIPP-module A3, biedt MijnMMC patiënten een overzicht van de zorgprofessionals die hun dossier hebben bekeken. Daarnaast is de bij Máxima MC bekende medicatie via het portaal inzichtelijk voor patiënten. Ook kunnen patiënten via het portaal een verzoek indienen tot aanpassing of aanvulling van hun medicatieoverzicht. En voor thuis dialyserende patiënten is recent een eHealth toepassing gelanceerd, waardoor zij na hun dialyse digitaal de waarden kunnen vastleggen van de benodigde controles. Hierdoor komen deze direct terecht in het medisch dossier bij Máxima MC. Zorgverleners kunnen de waarden al zien voordat de patiënt met de registratiemap verschijnt in Dialysecentrum Máxima, waardoor polibezoeken beter kunnen worden voorbereid en efficiënter verlopen. Bij contact over de thuisdialyse met de patiënt kunnen de zorgverleners op afstand meteen meekijken naar de waarden. Verpleegkundig specialist Lianne Duis licht toe: "Binnenkort gaan we alle thuisdialyse-patiënten uitnodigen om het digitaal dialyse dagboek te gebruiken. En bij alle nieuwe thuisdialyse-patiënten wordt het sowieso onderdeel van hun training. De eerste reacties over het gebruik van de toepassing zijn erg enthousiast". Máxima MC onderzoekt dan ook of de eHealth toepassing breder dan alleen bij thuisdialyse kan worden ingezet.

Monitor

Naast Máxima MC rondde Amphia in juni het VIPP-programma af. Deze maand verschijnt de VIPP-monitor van het tweede kwartaal 2019 waarin de stand van zaken rondom alle deelnemers duidelijk wordt. 

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.